Kontrakttillverkning av elektronik (EMS)

Vi är medvetna om attribut som är specifika för vissa affärsområden och i nära samarbete med våra kunder, implementerar vi skräddarsydda lösningar, som ofta även reflekterar idéerna som vårt design- och produktutvecklingsteam bidrar med.

LED-elektronik (ODM)

Vi inkorporerar vår omfattande expertis i vår kundservice. Omsorgsfull planering, välfungerande produktion och smarta tekniska lösningar möjliggör goda praktiska erfarenheter med LED och ger utmärkta slutresultat.

Produktutveckling & Design

Tepcomp har befunnit sig i förgrunden inom den ständigt föränderliga LED-industrin sedan 1997 och är en erkänd pionjär inom området. De skräddarsydda LED-kundlösningarna som vi erbjuder är i stor utsträckning baserade på vår egen forsknings- och utvecklingsverksamhet, vilket skiljer oss från mainstreammarknaden.

Referensfall

Pågående verksamhet

Är du intresserad av att arbeta med oss? Kontakta oss på:

Rekrytering